/ Phone: (021) 6017020, 6017021, 62303825 , 62303826
Kategori Product kvm & splitter (Pembaharuan Terkini Pricelist)

  11 Desember 2019
BAFO
 VGA Splitter 1-4 (250 Mhz) - Bafo
    
215.000
GAINTECH
 HDMI Splitter 1-2 - Gaintech
    
195.000
 KVM Switch 1-4 Auto (USB) - Gaintech
    
251.000
 KVM Switch 1-2 Manual (USB) - Gaintech
    
90.000
OEM
 KVM Switch 1 - 2 USB
    
95.000

rakitan.com